Μιλάμε με τον συνεργάτη της εκπομπής Γεώργιο Δικαίο και συγκρίνουμε scooter και on/off μηχανές.

Παρουσιάζουμε τον επόμενο προορισμό μας, την μαγευτική Παύλιανη Φθοιώτιδας.

WOLVES OF ROADS